Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dla naszych klientów działamy, jako podmiot przetwarzający dane na ich zlecenie.

Mając na uwadze, że prawo do ochrony danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osoby fizycznej. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

W celu realizacji naszych usług na najwyższym poziomie, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni i efektywny poziom ochrony danych osobowych. W tym celu wdrażamy zabezpieczenia oraz procedury, a także powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Danych osobowych

W przypadku standardowej korespondencji papierowej:

Milena Panasko

ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

Korespondencję mailową można kierować na adres: iod@logisferafi.com.pl

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

W zależności od przedmiotu zgłoszenia podstawą prawną przetwarzania danych będzie wypełnienie przez procesora obowiązków prawnych oraz wynikających z zawartych umów z administratorami danych, w tym pomoc w informowaniu osoby, której dane osobowe dotyczą o jej prawach określonych w art. 16 - 21 RODO.

W szczególności poprzez niezwłoczne przekazanie Administratorowi Danych, żądań osoby, której dane osobowe dotyczą:

a)      żądania sprostowania danych (o którym mowa w art. 16 RODO),

b)      żądania usunięcia danych (o którym mowa w art. 17 RODO),

c)       żądania ograniczenia przetwarzania (o którym mowa w art. 18 RODO)

 

Administratorami danych są podmioty z sektora finansowego, a przede wszystkim zakłady ubezpieczeń, które wspieramy na podstawie zawartych umów w działaniach ograniczających ryzyka strat finansowych wynikających z różnego rodzaju nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Inne informacje:

Okres przetwarzania danych: dane osobowe będą przechowywane zgodnie z koniecznością realizacji zgłoszenia lub/i umów, których dotyczą.

Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną sprawą jest konieczne do identyfikacji osoby zgłaszającej, sprawy której zgłoszenie dotyczy  – bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi.