O firmie

Co robimy

Wspomagamy sektor finansowy

Kim jesteśmy?

Logisfera FI to wyspecjalizowana firma ekspercka, która od 2012 roku z powodzeniem wspomaga sektor finansowy, a przede wszystkim zakłady ubezpieczeń, w działaniach ograniczających ryzyka strat finansowych wynikających z różnego rodzaju nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych.

Zespół Logisfery FI tworzą doświadczeni likwidatorzy, analitycy, rzeczoznawcy i eksperci, informatycy, prawnicy, detektywi. Ich kompetencje dają rękojmię skutecznego realizowania zadań.

Logisfera FI posiada bogate zaplecze informatyczne, co ułatwia wdrażanie nowatorskich rozwiązań wspierających wykrywanie zagrożeń na etapie zawierania umów oraz w czasie ich trwania. Wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, aby optymalizować skuteczność ujawniania i zwalczania zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa naszych Klientów.

przewiń dalej

Czym się zajmujemy?

W działalności koncentrujemy się na wsparciu obsługi spraw złożonych, tj. spraw w których występuje podwyższone ryzyko nadużycia na szkodę naszych klientów. Działania naszych analityków i ekspertów uzupełniamy pracą ogólnopolskiej sieci pracowników terenowych.

Współpraca z siecią naszych zagranicznych partnerów pozwala nam dodatkowo pozyskiwać i weryfikować informacje poza granicami kraju. Szczególną wagę przykładamy do projektowania i wdrażania rozwiązań i narzędzi informatycznych służących prewencji, ocenie ryzyka, segmentacji zdarzeń, przetwarzaniu danych, obsłudze i zarządzaniu procesami.

przewiń dalej

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest rozpoznanie zagrożeń we wszystkich sferach aktywności biznesowej naszych kontrahentów, opracowanie skutecznych metod wykrywania i zwalczania zjawisk niepożądanych, budowa systemowych rozwiązań prewencyjnych mających wpływ na podnoszenie jakości usług świadczonych przez naszych partnerów.

Jednym z naszych priorytetów jest poszerzanie świadomości o zagrożeniach oraz propagowanie wiedzy umożliwiającej przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.