Kontakt

 

LOGISFERA FI Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

poczta@logisferafi.com.pl
tel. 58 7600810
fax 58 7600828

Numer KRS 0000390389 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP 5851461407. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 50.000,00 zł.